ಮಂಗಳವಾರ, ನವೆಂಬರ್ 16, 2010

ಯಾಕೆ ಅರ್ಥ ಬಾಳಿಗೆ?

ಯಾಕೆ ಅರ್ಥ ಬಾಳಿಗೆ
ಯಾಕೆ ಅರ್ಥ ನಾಳೆಗೆ
ಅರ್ಥವೊಂದು ಯಾಕೆ ಬೇಕು ಅರಳಿ ನಗುವ ಹೂವಿಗೆ?

ಕಳೆದುಹೋದ ನಿನ್ನೆಗೆ
ಕಂಡು ಮರೆವ ನಾಳೆಗೆ
ಬರೆದುದೆಲ್ಲ ಅಳಿಸಿ ಹೋಗಿಬಿಡುವ ಖಾಲಿ ಹಾಳೆಗೆ

ತಿರುಗಿ ತಿರುಗಿ ಚಕ್ರ
ಹುಡುಕಿ ಹುಡುಕಿ ವ್ಯರ್ಥ
ಬಿಟ್ಟಲ್ಲೇ ಬಂದು ನಿಲುವ ಆಟವಷ್ಟೆ ಅರ್ಥ!

ನೋಟ ನೆಡಲಿ ಆಟದಿ
ಗೆಲುವ ಆಸೆ ಮನದಲಿ  
ಸೋತರೇನು ಆಟ ತಾನೆ ಎನುವ ಜಾಣ್ಮೆ ಕಾಯಲಿ

ನಗುತ ಬಾಳು ಜೀವವೇ
ಮಾವು ಬೇವು ದಾಳಿಗೆ
ನಗುತ ಬಾಳು ಜೀವವೇ, ಹುಳಿ ಬೆರೆಸದೆ ಹಾಲಿಗೆ 

                                                                         ಡಾll ಎನ್.ಎಸ್. ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಾರಾಯಣ ಭಟ್ಟ