ಮಂಗಳವಾರ, ನವೆಂಬರ್ 23, 2010

ನೀ ಯಾರೋ ನಾ ಯಾರೋ!


ನೀ ಯಾರೋ ನಾ ಯಾರೋ
ಚೂರೂ ಅರಿಯದವರು
ಕಂಡ ಕ್ಷಣವೆ ಆದೆವೇ ಜನ್ಮಾಂತರ ಗೆಳೆಯರು?

ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವೂ ಆಕರ್ಷಿಸಿ
ಮನಮಿಡಿಯುವುದೇಕೆ?
ಕಾಣದಿರಲು ಈ ಲೋಕ
ಜಡ ಎನಿಸುವುದೇಕೆ?
ಧ್ಯಾನ ಸ್ಮರಣೆ ಜಪಗಳಲ್ಲು 
ತೂರಿ ಬರುವುದೇಕೆ?
ನಿನ್ನ ನಾನು ನನ್ನ ನೀನು ಹೀಗೆ ಕಾಡಬೇಕೆ?

ನಮ್ಮರಿವಿಗೆ ನಿಲುಕದಾ
ಯಾವ ಸ್ನೇಹ ನಮ್ಮದು?
ಬುದ್ಧಿ ಭಾವದಾಚೆಯ
ಯಾವ ದಾಹ ನಮ್ಮದು?
ಯಾಕೆ ಮುಖವ ಕಂಡೆವೋ
ಸ್ನೇಹದ ರುಚಿ ಉಂಡೆವೋ
ನಿನ್ನೊಳು ನಾ ನನ್ನೊಳು ನೀ ಎಂಬ ಥರದಿ ನಿಂದೆವೋ?

ಯಾಕೆ ಹೀಗೆ ದೂರ ಉಳಿದು
ಸದಾ ಕಾಯಬೇಕೋ?
ಸುತ್ತ ಇರುವ ಲೋಕ ಮರೆತು
ಸ್ವಪ್ನ ಕಾಣಬೇಕೋ?
ಯಾವ ಋಷಿಯ ಕೋಪಕೋ,
ಜನ್ಮಾಂತರ ತಾಪಕೋ,
ವಿರಹದಲ್ಲಿ ಬೇಯಿರೆಂದು ಪಡೆದುಬಂದ ಶಾಪಕೋ?

ನೀ ಯಾರೋ ನಾ ಯಾರೋ
ಚೂರೂ ಅರಿಯದವರು
ಕಂಡ ಕ್ಷಣವೆ ಆದೆವೇ ಜನ್ಮಾಂತರ ಗೆಳೆಯರು!
                                                             
                                                              - ಡಾll ಎನ್.ಎಸ್. ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಭಟ್ಟ

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ: