ಮಂಗಳವಾರ, ನವೆಂಬರ್ 23, 2010

ನಿಂತ ನೀರ ಕಲಕಬೇಡಿ

ನಿಂತ ನೀರ ಕಲಕಬೇಡಿ ಕಲ್ಲುಗಳೇ
ಹೂ ದಳಗಳ ಇರಿಯಬೇಡಿ ಮುಳ್ಳುಗಳೇ
ಏನಿದೆಯೋ ನೋವು ಅವಕೆ ತಮ್ಮದೇ
ಬಾಳಲು ಬಿಡಿ ತಮ್ಮಷ್ಟಕೆ ಸುಮ್ಮನೇ

ಪಂಜರದಲಿ ನೂಕಬಹುದೆ ಗಿಳಿಯನು
ನೂಕಿ ಸುರಿದರಾಯ್ತೆ ರಾಶಿ ಕಾಳನು?
ತಿನುವುದೊಂದೆ ಗುರಿಯೆ ಹೇಳಿ ಬಾಳಿಗೆ
ಪರರ ಬಾಳು ಬಲಿಯೆ ನಮ್ಮ ಲೀಲೆಗೆ?

ಮರವ ತಬ್ಬಿ ಹಿಗ್ಗುತಲಿದೆ ಬಳ್ಳಿ
ಚಿಂತೆಯಿಲ್ಲ ಸರಿಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ
ಚಿವುಟಬೇಡಿ ಮಾತ್ರ ಅದರ ತುದಿಯ
ಕೊಲ್ಲಬೇಡಿ ಕಲ್ಲುಮಾಡಿ ಎದೆಯ

ಯಾವ ಜೀವ ಯಾವ ನೋವಿಗೀದೋ
ಯಾವ ಭಾವ ನೆಮ್ಮಿ ಅದರ ಪಾಡೋ?
ಮಾಡಲುಬಿಡಿ ತನ್ನ ಯಾತ್ರೆ ತಾನು
ನೀಡಲಿ ಅದು ತನ್ನೊಳಗಿನ ಜೇನು

                                                - ಡಾll ಎನ್.ಎಸ್. ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಭಟ್ಟ

1 ಕಾಮೆಂಟ್‌:

Unknown ಹೇಳಿದರು...

ಈ ಹಾಡು ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ