ಸೋಮವಾರ, ನವೆಂಬರ್ 8, 2010

ಯಾಕೆ ಹರಿಯುತಿದೆ ಈ ನದಿ ಹೀಗೆ?

ಯಾಕೆ ಹರಿಯುತಿದೆ ಈ ನದಿ ಹೀಗೆ
ದಡಗಳನ್ನೆ ದೂಡಿ?
ತನ್ನನು ಕಾಯುವ ಎಲ್ಲೆಗಳನ್ನೆ
ಇಲ್ಲದಂತೆ ಮಾಡಿ?

ಹೀಗೆ ಹಾಯುವುದೆ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಕಂಪು
ಗಡಿಗಳನ್ನೆ ಮೀರಿ?
ತನ್ನಿರವನ್ನೆ ಬಯಲು ಮಾಡುವುದೆ
ವನದ ಆಚೆ ಸಾರಿ?

ಯಾರು ನುಡಿಸುವರು ಎಲ್ಲೋ ದೂರದಿ
ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಕೊಳಲ?
ಯಾಕೆ ಮೀಟುವುದು ಆ ದನಿ ಹೀಗೆ
ನನ್ನ ಆಳದಳಲ?

ತುಂಬಿದ ಜೇನಿನ ಗಡಿಗೆಯ ಯಾರು
ಹೀಗೆ ಬಾಗಿಸಿದರು?
ಒಳಗಿನ ಸವಿಯು ಹೊರಗೆ ಸುರಿವ ಥರ
ತಂತ್ರವ ಹೂಡಿದರು?

                                      - ಡಾll ಎನ್.ಎಸ್. ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಾರಾಯಣ ಭಟ್ಟ

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ: