ಶುಕ್ರವಾರ, ಏಪ್ರಿಲ್ 29, 2011

ಮಲಗೋ ಮಲಗೆನ್ನ ಮರಿಯೆ

ಮಲಗೋ ಮಲಗೆನ್ನ ಮರಿಯೆ
ಬಣ್ಣದ ನವಿಲಿನ ಗರಿಯೆ
ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದೆ ಈ ಮನೆಗೆ
ನಂದನ ಇಳಿದಂತೆ ಭುವಿಗೆ?

ತಾವರೆದಳ ನಿನ್ನ ಕಣ್ಣು
ಕೆನ್ನೆ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣು
ಸಣ್ಣ ತುಟಿಯ ಅಂದ
ಬಣ್ಣದ ಚಿಗುರಿಗು ಚಂದ
ನಿದ್ದೆಯ ಮರುಳಲ್ಲಿ ನಗಲು
ಮಂಕಾಯ್ತು ಉರಿಯುವ ಹಗಲು

ಒಲುಮೆ ಹರಸಿದ ಕಂದ
ಹುಣ್ಣಿಮೆ ದೇವಗು ಚೆಂದ
ಬೆಳಕ ಕರೆವ ಅರುಣ
ನಿನ್ನ ನಗೆಯ ಕಿರಣ
ಚೆಲುವಲ್ಲಿ ಸಾಟಿಯೆ ಕಾಮ?
ತಿಮ್ಮಪ್ಪನಿಗು ಮೂರು ನಾಮ !

                                                     - ಡಾll ಎನ್.ಎಸ್. ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಭಟ್ಟ

ಯಾಕೆ ಅವನ ಕಂಡೆನೋ !

ಯಾಕೆ ಅವನ ಕಂಡೆನೋ !
ಪ್ರೇಮದ ಸವಿಯುಂಡೆನೋ !
ಇಲ್ಲವಾಯಿತದೇ ಗಳಿಗೆ ನನ್ನದೆಲ್ಲವೂ,
ನಲ್ಲನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಮನಸು ಹೃದಯ ನಿಲ್ಲವು

ನೂರು ಕಡೆಗೆ ಹಾಯುತ್ತಿದ್ದ
ಹೃದಯ ಇದೇ ಏನು?
ನೂರು ರುಚಿಯ ಬಯಸುತ್ತಿದ್ದ
ಮನಸು ಇದೇ ಏನು?
ಬಿಗಿದ ನಲ್ಲ ನನ್ನ ತನ್ನ ಸ್ಮರಣೆಯೊಂದಕೇ
ಸೆಳೆದನಲ್ಲ ನನ್ನ ಕಣ್ಣ ತನ್ನ ಚಂದಕೇ !

ಮುಗಿಲ ಹನಿಗೆ ಕಾಯುತಿರುವ
ಚಕ್ರವಾಕ ನಾನು,
ಚಂದ್ರಿಕೆಗೇ ಬೇಯುವಾ
ಚಕೋರಪಕ್ಷಿ ನಾನು,
ಯಾರು ಕಂಡರೇನು, ಏನು ಅಂದರೇನು?
ಲಜ್ಜೆ ತೊರೆದು ಹೆಜ್ಜೆಯಿಡುವ ಅವನ ದಾಸಿ ನಾನು

                                                         
                                                                - ಡಾll ಎನ್. ಎಸ್. ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಭಟ್ಟ