ಮಂಗಳವಾರ, ನವೆಂಬರ್ 23, 2010


ನೀರ ಮೇಲಿನ ಲೀಲೆ

ನೀರ ಮೇಲಿನ ಲೀಲೆ ನಮ್ಮದೀ ಜೀವನ
ಗಾಳಿ ನೂಕಿದ ತೀರ ಸೇರಿ ಪಯಣ ಪಾವನ

ಯಾರಿಗೂ ತಿಳಿಯದಂಥ
 ನೂರುಗುಟ್ಟು ನೀರಲಿ
ಧೀರರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ದೊರೆವ
ಮುತ್ತು ರತ್ನ ತಳದಲಿ
ದೂರದ ತಾರೆಯೆ ದೀಪ ನಮಗೆ ಇರುಳಲಿ

ತೀರವ ಬಿಟ್ಟ ಗಳಿಗೆ
ನೀರೇ ನಮ್ಮ ದೇವರು
ದಡ ಸೇರಿದ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ
ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಮನೆ ಮಾರು
ದಡದಲಿ ಕಾಯ್ವರು ಬೆದರುಗಣ್ಣ ಹೆಂಡಿರು

ಮನೆ ಸೇರಿ ಮಲಗುವಾಸೆ
ಉರಿವುದೆಮ್ಮ ಎದೆಯಲಿ
ಕುಣಿಯುವ ಚಿಣ್ಣರನು
ಎತ್ತುವಾಸೆ ಹೆಗಲಲಿ
ಸಲಿಸಲಿ ಈ ಆಸೆಯ ಕರುಣಿ ದೈವ ನಿಜದಲಿ

                                                  - ಡಾll ಎನ್.ಎಸ್. ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಭಟ್ಟ

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ: