ಭಾನುವಾರ, ಡಿಸೆಂಬರ್ 22, 2013

ಕೋಗಿಲೆ!

ತುಂಬುತಿಂಗಳಿನ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಹಂಬಿನ
ನಂಬದ ಬೆಳಕಿನ ಸೆರಗಿನಲಿ.
ತುಂಬಿ ತುಂಬಿಬಹ ನಾಡಿನ ಪಾಡಿನ
ತುಂಬದಾಸೆಗಳ ಕೊರಗಿನಲಿ-
ಅಕ್ಕ ಓ ಕೋಗಿಲೆ!
ಚಿಕ್ಕ ಹೂ ಕೋಗಿಲೆ,

ಮರದ ಮೇಲೆ ತೂಗಾಡುವ ಹಾಡಿಗೆ
ಹೆಸರು ಬಂದಿತೆ ಕೋಗಿಲೆ?
ಸೊಕ್ಕಿಬರುವ ಸುಮ್ಮಾನದ ಕೂಗಿಗೆ
ಸುಖದ ಊರ ಹೆಬ್ಬಾಗಿಲೆ
ತೆರೆದುದೇ, ಈಗಲೆ?
-ಕಾಣದೇ ಕೋಗಿಲೆ!

ಅಲ್ಲೆ ಇರು ನೀನಿಲ್ಲೆ ಇರು ನೀ
ನೆಲ್ಲೆ ಇರು ನೀ ಬರಿಯದನಿ!
ಎಲ್ಲೂ ನಾದದ ತುಷಾರ ವಾಹಿನಿ;
ಎತ್ತರದುತ್ತರ ನಿನ್ನ ದನಿ!
-ಬಾನಹೂ ಕೋಗಿಲೆ:
ಮುಗಿಲ ಮುತ್ತಾಗಲೆ!

ಹೂವು ಅಲ್ಲದ ಎಲೆಯೂ ಅಲ್ಲದ
ಬನದ ಹುಟ್ಟು ಈ ಕೋಗಿಲೆ;
ಎದೆಯ ಗಾಯನದಲಿ ಮೆಲ್ಲಗೆ ಸುಳಿಯುವ
ದನಿ ನೇಗಿಲೆ ಕೋಗಿಲೆ?
-ಹಾಡಿತೆ, ಕೋಗಿಲೆ;
ಇಲ್ಲವೆ, ಹಸುರೆಲೆ.

                                          - ಕೆ. ಎಸ್. ನರಸಿಂಹಸ್ವಾಮಿ
                                             ' ಉಂಗುರ '

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ: