ಭಾನುವಾರ, ಡಿಸೆಂಬರ್ 22, 2013

ಪ್ರತೀಕ್ಷೆ

ಈ ದಿನಾಂತ ಸಮಯದಲಿ
ಉಪವನದೇಕಾಂತದಲಿ
ಗೋಧೂಳಿ ಹೊನ್ನಿನಲಿ-
                   ಬರದೆ ಹೋದೆ ನೀನು;
                    ಮರೆತುಹೋದೆ ನೀನು.

ನಾ ಬಿಸುಸುಯ್ಯುವ ಹಂಬಲವೊ,
ಶುಭ ಸಮ್ಮಿಲನದ ಕಾತರವೊ!
ಬಾ ಇನಿಯ, ಕರೆವೆ ನೊಂದು-
                  ಬರದೆ ಹೋದೆ ನೀನು;
                   ಮರೆತುಹೋದೆ ನೀನು.
          ಈ ದಿನಾಂತ...

ತನುಮನದಲಿ ನೀನೆ ನೆಲಸಿ
ಕಣಕಣವೂ ನಿನ್ನ ಕನಸಿ
ಕಣ್ಣು ಹನಿದು ಕರೆವೆ ನಿನ್ನ-
                ಬರದೆ ಹೋದೆ ನೀನು;
                 ಮರೆತುಹೋದೆ ನೀನು.
          ಈ ದಿನಾಂತ...

ಇಳೆಗಿಳಿದಿದೆ ಇರುಳ ನೆರಳು
ದನಿ ಕಳೆದಿದೆ ಹಕ್ಕಿಗೊರಳು.
ಶಶಿ ಮೆರೆಸಿರೆ ತೋರು ಬೆರಳೂ-
                 ಬರದೆ ಹೋದೆ ನೀನು;
                 ಮರೆತುಹೋದೆ ನೀನು.
         ಈ ದಿನಾಂತ...

ಹಗಲಿರುಳಿನ ಈ ನಿರೀಕ್ಷೆ
ಈ ಯಾಚನೆ ಪ್ರಣಯ ಭಿಕ್ಷೆ
ಮೊರೆಯಾಲಿಸಿ, ಕಳೆಯೆ ಶಿಕ್ಷೆ-
                ಬರದೆ ಹೋದೆ ನೀನು;
                 ಮರೆತುಹೋದೆ ನೀನು.
         ಈ ದಿನಾಂತ...

                                               - ಕೆ. ಎಸ್. ನಿಸಾರ್ ಅಹಮದ್
                                            ' ಬಹಿರಂತರ ' (೧೯೯೦)

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ: