ಗುರುವಾರ, ಡಿಸೆಂಬರ್ 19, 2013

ಇದಾವ ರಾಗ?

ಇದಾವ ರಾಗ?
ಮತ್ತೆ.. ಇದಾವ ರಾಗ,
ಎದೆಯಾಳದಿಂದೆದ್ದು ನಭನೀಲಿಗೇರುತಿದೆ-

ಯುಗ ಯುಗಾಂತರದೆದೆಯ ನೋವುಗಳ ಕೆರಳಿಸಿದೆ
ಜನುಮಗಳ ಕಣ್ಣೀರ ಕೊಳಗಳನು ಕದಡುತಿದೆ
ಮುರಿದ ಶತ ಬಯಕೆಗಳ ಮೇಲೆತ್ತಿ ತೋರುತಿದೆ
ಬಗೆಯ ಬಾನ್ ಬಯಲಿನಲಿ ಮೋಡಗಳ ಕವಿಸುತಿದೆ.

ಹಚ್ಚಹಸುರೆದೆಯಿಂದ ಬಿಸಿಯುಸಿರ ಹೊಮ್ಮಿಸಿದೆ
ಜೀವನದ ತಂತಿಗಳ ಝಮ್ಮೆಂದು ನಡುಗಿಸಿದೆ
ಸುಪ್ತಜ್ವಾಲಾಮುಖಿಯ ತಟ್ಟಿ ಎಚ್ಚರಿಸುತಿದೆ
ಹಣೆಯ ಬರೆಹವನೊರಸಿ ಬೇರೊಂದ ಬರೆಯುತಿದೆ!

                            - ಜಿ. ಎಸ್. ಶಿವರುದ್ರಪ್ಪ
                              ' ಸಾಮಗಾನ ' (೧೯೫೧)

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ: