ಬುಧವಾರ, ಫೆಬ್ರವರಿ 1, 2012

ನೀನಿಲ್ಲದಿರುವಾಗ

ನೀನಿಲ್ಲದಿರುವಾಗ, ನಲ್ಲ
ಒಬ್ಬಂಟಿ ನಾನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ
ಮೂಡುವುದು ಚಿತ್ರ ಮನದಲ್ಲಿ :

ಭೋರ್ಗರೆದು ಮೊರೆಯುವುದು ಕಡಲು
ನೊರೆಗರೆದು ಕುದಿವ ಅಲೆಗಳು
ಮೇರೆಯರಿಯದ ಪ್ರೀತಿ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ನನಗೆ
ಅದಕೆಂದೆ ಕಡಲೆನ್ನ ಮನ ತುಂಬಿದೆ

ಏರು ಪರ್ವತ ಸಾಲು ಸಾಲು
ಹಿಮ ಕವಿದ ನುಣುಪು ಶಿಖರಗಳು
ಎಷ್ಟು ಎತ್ತರ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ!
ಅದಕೆಂದೆ ಪರ್ವತದ ಚಿತ್ರ ಮನದಲ್ಲಿ

ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಅಲೆಯ ಆತಂಕ ನೀಡಿರುವ
ಸಾಗರವೇ, ನಿನಗೆ ವಂದನೆ!
ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಗೆ ನಿನ್ನ ಶಿಖರ ಸೌಮ್ಯತೆ ಕೊಟ್ಟ
ಪರ್ವತವೆ, ನಿನ್ನ ಮರೆವೆನೆ?

                                         - ಬಿ. ಆರ್. ಲಕ್ಷ್ಮಣರಾವ್

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ: