ಬುಧವಾರ, ಡಿಸೆಂಬರ್ 15, 2010

ನಿದ್ದೆ

೧
ಕಾಣುವ ಕಣ್ಕಟ್ಟಿಲ್ಲ
ಕನಸಿನ ಕಣ್ಕಿಸುರಿಲ್ಲ -
ಇಲ್ಲಿ ಇನಿಸು ದಣಿವಿಲ್ಲ
ಮಣಿಹವಿಲ್ಲ ತಣಿವಿಲ್ಲ.

ಈ ಎಚ್ಚರದೀ ಹೆಚ್ಚಳ
ಈ ನೇರಿತು ಈ ನಿಚ್ಚಳ
ಮೂಡಲಿಲ್ಲಿ ಅರಸು ನಾನು,
ನಿಂತ ನೆಲೆಯೆ ಲೋಕ ತಾನು.

ಹೆಡೆ ಬೆಳಕಲಿ ಹಾದಿ ಕಂಡು
ಕೇಳಿಕೆ ಕಣ್ಣರಿಕೆಯಂದು  
ಹುಡುಕುವುದೇನಿನ್ನೆಲ್ಲಿ?
ಇದೆ ಅದು ಅಂಗೈನೆಲ್ಲಿ.

ಹಳೆಯೆಚ್ಚರ ಅರೆಹುಚ್ಚು
ಹಸುಬುದ್ಧಿಗು ತುಸು ಹೆಚ್ಚು
ಆ ಎಚ್ಚರ ಈ ನಿದ್ದೆ!
ಸತ್ತು ಹುಟ್ಟಿದಂತಿದ್ದೆ.

                                 - ದ.ರಾ. ಬೇಂದ್ರೆ
                                    ' ನಾದಲೀಲೆ '

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ: