ಗುರುವಾರ, ಡಿಸೆಂಬರ್ 9, 2010

ಯಾರಿಗೂ ಹೇಳೋಣು ಬ್ಯಾಡಾ

ಯಾರಿಗೂ ಹೇಳೋಣು ಬ್ಯಾಡಾ
                                        - ಯಾರಿಗೂ               II ಪ II


ಹಾರಗುದರೀ ಬೆನ್ನs ಏರಿ
ಸ್ವಾರರಾಗಿ ಕೂತುಹಾಂಗs
ದೂರ ದೂರಾ ಹೋಗೋಣಂತs I ಯಾರಿಗೂ


ಹೂವು ಹಣ್ಣು ತುಂಬಿದಂಥ
ಚೆನ್ನ ತೋಟ ಸೇರಿ ಒಂದs
ತಿನ್ನೋಣಂತs ಅದರ ಹೆಸರು I ಯಾರಿಗೂ


ಕುಣಿಯೋಣಂತs ಕೂಡಿ ಕೂಡಿ
ಮಣಿಯೋಣಂತs ಜಿಗಿದು ಹಾರಿ
ದುಣಿಯದನs ಆಡೋಣಂತ I ಯಾರಿಗೂ


ಮಲ್ಲಿಗೀ ಮಂಟsಪದಾಗ
ಗಲ್ಲ ಗಲ್ಲ ಹಚ್ಚಿ ಕೂತು
ಮೆಲ್ಲ ದನಿಲೆ ಹಾಡೋಣಂತs I ಯಾರಿಗೂ


ಹಾವಿನಾ ಮರಿಯಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ
ನಾವುನೂ ಹೆಡೆಯಾಡಿಸೋಣು
ಹೂವೆ ಹೂವು ಹಸಿರೆ ಹಸಿರು I ಯಾರಿಗೂ


ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಿ, ಮೈಯ ಬಿಟ್ಟು,
ಮುದ್ದು ಮಾಟದ ಕನಸಿನೂರಿಗೆ
ಸದ್ದು ಮಾಡದೆ ಸಾಗೋಣಂತs I ಯಾರಿಗೂ

                                                 - ದ.ರಾ. ಬೇಂದ್ರೆ
                                                   ' ನಾದಲೀಲೆ '

ಈ ಭಾವಗೀತೆಯನ್ನು ಆಲಿಸಲು:
http://www.kannadaaudio.com/Songs/Bhaavageethe/home/Helkollakondooru.php

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ: