ಶುಕ್ರವಾರ, ಡಿಸೆಂಬರ್ 31, 2010

ಹೊಸ ಆಸೆಗೆ ಕಾರಣವೇ

ಹೊಸ ಆಸೆಗೆ ಕಾರಣವೇ
ಹೊಸ ಕಾಲದ ತೋರಣವೇ
ಶುಭ ನಾಂದಿಗೆ ಪ್ರೇರಣವೇ
ಹೊಸ ವರ್ಷವೆ ಬಾ
ಬಣಗುಡುವಾ ಒಣಬಾಳಿಗೆ ತೆನೆ ಪಯಿರನು ತಾ

ಮಣ್ಣ ಸೀಳಿ ಏಳುವಂತೆ
ಥಣ್ಣಗಿರುವ ಚಿಲುಮೆ,
ಹಣ್ಣ ತುಂಬಿ ನಿಲ್ಲುವಂತೆ
ರಸರೂಪದ ಒಲುಮೆ,
ಹುಣ್ಣಿಮೆಯ ಶಾಂತಿಯನ್ನೆ   
ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಹರಿಸು
ಬಣ್ಣಗಳನು ದಾಟಿ ನಿಜವ ತಲುಪುವಂತೆ ಹರಸು

ಮರಮರವೂ ಮುಡಿದು ನಿಲಲಿ
ಬಂಗಾರದ ಚಿಗುರ
ನರನರನೂ ನೋವ ನುಂಗಿ
ಮೇಲೇಳಲಿ ಹಗುರ
ಹರಹರೆಗೂ ಹಾರಿಬರಲಿ
ಹಕ್ಕಿ ಮಾಲೆ ಮಾಲೆ,
ಕರೆ ನೀಡಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭ ಉಣಿಸುವ ನಾಳೆ

                                                - ಡಾll ಎನ್.ಎಸ್. ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಭಟ್ಟ

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ: