ಗುರುವಾರ, ಡಿಸೆಂಬರ್ 30, 2010

ನರಸಿಂಹಸ್ವಾಮಿಯವರ ಒಂದಿಷ್ಟು ಕವಿತೆಗಳು.....

ನಿನ್ನೊಲವಿಗೂ ಮೇರೆ ಇಹುದು!

ನೆಲದ ಸುತ್ತ ಜಲದ ಕುಲುಕು;
ಹಗಲ ಸುತ್ತ ಇರುಳ ತುಳುಕು;
ಕಾಲದೊಳಗೆ ಉಸಿರ ಪಲುಕು : -
                 ನಿನ್ನೊಲವಿಗೂ ಮೇರೆ ಇಹುದು!

ನನ್ನ ಕಡೆ ನೀನು ಬಂದು
ಮಡದಿಯಾಗಿ ಮುತ್ತ ತಂದು
ಹಿಗ್ಗಬಹುದು ಗೆದ್ದೆವೆಂದು.
                 ನಿನ್ನೊಲವಿಗೂ ಮೇರೆ ಇಹುದು!

ನೀನೆ ಕಂಡ ಮೊದಲ ಹೆಣ್ಣು;
ಸಂಜೆತಾರಗೆ ನಿನ್ನ ಕಣ್ಣು.
ನಿನ್ನ ಕೆಳೆಯೇ ಪುಣ್ಯವೆನ್ನು.
                   ನಿನ್ನೊಲವಿಗೂ ಮೇರೆ ಇಹುದು!

ತುಂಬುಗಣ್ಣ ತೆರೆದೆದುರಿಸಿ
ಕೆನ್ನೆಯೊಳಗೆ ನಗೆಯ ಸುಳಿಸಿ
ಗೆಲ್ಲು ನೀನೆ ನನ್ನ ನಗಿಸಿ.
                   ನಿನ್ನೊಲವಿಗೂ ಮೇರೆ ಇಹುದು!

ನಿನ್ನ ಚೆಲುವಿಗಿ ಮೇರೆ ನೀನೆ ;
ಬಳಿಯಲಿದ್ದು ಬೇರೆ ನಾನೆ;
ಬಾನ ಮೇರೆ ಬಾನೆ ತಾನೆ!
                    ನಿನ್ನೊಲವಿಗೂ ಮೇರೆ ಇಹುದು!

ತುಂಬಿದರಳ ಬಂಡಿನೊಳಗೆ
ತುಟಿಯನಿಡುವ ತುಂಬಿಯಂತೆ
ಸಾವು ಎಂದೊ ಬರುವುದಂತೆ.
                   ನಿನ್ನೊಲವಿಗೂ ಮೇರೆ ಇಹುದು!

ಸಾವು ಬಹುದು ಸುಖದ ಹೊತ್ತೆ.
ಚೆಲುವು ಅದರ ಹೆಡೆಯ ಮುತ್ತೆ.
ಅದಕೆ ಮೇರೆ ಇಲ್ಲ ಗೊತ್ತೆ?
                  ನಿನ್ನೊಲವಿಗೂ ಮೇರೆ ಇಹುದು!

ಬಾಳಿಗಂತೂ ಸಾವೆ ಕೊನೆಯೆ?
ಅದರಾಚೆಗೂ ನಿನ್ನ ಒಲವೆ?
ಒಲವು ತಾನೆ ತನಗೆ ಮೇರೆ?
               ಒಲವಿಗಂತೂ ಮೇರೆ ಇರದು!

                             - ಕೆ.ಎಸ್. ನರಸಿಂಹಸ್ವಾಮಿ
                                 ' ಉಂಗುರ '

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ: