ಶನಿವಾರ, ಜನವರಿ 1, 2011

ಹೊಸವರ್ಷದ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳು....

ಮೂಡಿ ಬರಲಿ ಹೊಸ ವರುಷ

ಮೂಡಿ ಬರಲಿ ಹೊಸ ವರುಷದ
ಹೊಸ ಕಾಂತಿಯ ತಾರೆ
ಸಾಗಿ ಬರಲಿ ಮೇಲಿನಿಂದ
ಹೊಸ ಬೆಳಕಿನ ಧಾರೆ

ಹಸಿದ ಪುಟ್ಟ ಕಂದಮ್ಮಗೆ
ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬ ಹಾಲು
ದುಡಿವೆ ಎನುವ ಕೈ ಕಾಲಿಗೆ
ಕೆಲಸವಿರುವ ಬಾಳು
ಹಬ್ಬುತಿರುವ ಬಳ್ಳಿಗಳಿಗೆ
ಹಂಬಿನ ಆಧಾರ
ಆಗಲಿ ಈ ಹೊಸವರುಷ
ಸಮೃದ್ಧಿಯ ತೀರ

ಬಾಯಿ ತೆರೆದ ಕೆರೆಗಳಿಗೆ
ಕುಡಿವಷ್ಟೂ ನೀರು
ಮುಡಿಬಿಚ್ಚಿದ ಗಿಡಗಳಿಗೆ
ತೊಡುವಷ್ಟೂ ಹೂವು
ಒಣಮಡಿಕೆಯ ಗದ್ದೆಗಳಿಗೆ
ತೆನೆದೂಗುವ ಬಾಳು
ಕರುಣಿಸಲೀ ಹೊಸವರುಷ
ಕವಿತೆಗೆ ಹೊಸ ಸಾಲು

                                           - ಡಾll ಎನ್.ಎಸ್. ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಭಟ್ಟ