ಸೋಮವಾರ, ನವೆಂಬರ್ 12, 2012

ಅಡ್ಡಮರ 

ದಾರಿಗಡ್ಡ ಬಂತೆಂದು ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ ದುಡಿದು 
ಆ ಮರವನ್ನು ಚಕ್ಕೆ ಚಕ್ಕೆ ಉರುಳಿಸಿದರು 
ಈಗ ಬಿದ್ದುಕೊಂಡಲ್ಲೂ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ 
ಪಿಟ್ಟೆನದೆ ಒಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಚಿಗುರು

ಕಡಿದಿದ್ದು ಗೊತ್ತೇ ಆಗಲಿಲ್ಲವೆ ಛೇ ಛೇಡಿಸಿವೆ ಹಕ್ಕಿ 
ಅಂತರಿಕ್ಷದಲ್ಲೆ ರೆಕ್ಕೆ ಬಡಿಯುತ್ತ ನಿಂತು 
ಒಂದಿಷ್ಟು ಶಾಲೆ ಮಕ್ಕಳು  ದಾರಿಯಲ್ಲಿ 
ಅದಕ್ಕಾತು ಅಭ್ಯಾಸ ನೋಡುತಿರುವರು

ರೋಮಾಂಚ ಕಳಕೊಂಡ ಕೊಂಬೆಯೊಂದ 
ಕದ್ದೊಯ್ಯುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ ಗುಡಿಸಲ ಅಜ್ಜಿ 
ಸೌದೆ ಚೌಕಾಶಿ ಮುಗಿಸುತ್ತಿವೆ ಟೆಂಪೋ ಕೈಗಾಡಿ 
ಮಣ್ಣ ತೂತಿನಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣ ಕಳಕೊಂಡಿದೆ ಬೇರು 

ಎಂದಿನದೋ ಮಳೆಯಗಂಧ ಮರದ ಗಾಯಕ್ಕೆ 
ಬೇರೆಯದೆ ತಿರುಳ ಬಣ್ಣ ತೆರೆದ ರಹದಾರಿಗೆ 
ಚಿಗುರೆಲೆಗಳ ಸುತ್ತಿ ಮಕ್ಕಳೂದುತ್ತಿರುವ 
ಇಂಪಾದ ಪೀಪಿಯಲ್ಲಿ ಎಂಥದೋ ಮೊರೆ  

                                           - ಜಯಂತ ಕಾಯ್ಕಿಣಿ 
                                            ' ಒಂದು ಜಿಲೇಬಿ '

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ: